Når Forældre på alle strenge anvendes til forældregrupper vil det inden starten af træningsforløbet er det en god ide at holde et opstartsmøde, hvor forældrene har mulighed for at møde hinanden. Hvis det er muligt, er det hensigtsmæssigt, at de tager en tryg og velkendt fagperson med, fx deres sagsbehandler eller sundhedsplejerske. Dette møde skal benyttes til at fortælle om programmet, men også til forventningsafstemning, fx ved at tale om, hvor mange gange forældrene skal møde, mødetidspunkter, hvor lang tid forløbet varer osv. På dette møde skal det også formidles, at det er vigtigt, at forældrene møder op og er aktive hver gang.

Cirka en måneds tid efter afslutningen af forældretræningsforløbet anbefales det, at man afholder en opsamlingsgang, hvor forældregruppen får mulighed for at samles og drøfte, hvad de synes de har fået ud af træningsforløbet, hvad de husker fra det, og hvad de har ændret på i deres relation til deres barn. I opsamlingsgangen kan man ligeledes drøfte, hvilke ønsker forældrene har for deres fremtid sammen med deres barn, og hvilke muligheder de har for at få opfyldt nogle af deres ønsker.

Når Forældre på alle strenge anvendes af fagpersoner til at støtte følelsesmæssige udvikling hos børn, unge og udviklingshæmmede voksne, anbefales det, at man har sin ledelse og personalegruppes opbakning og interesse inden opstarten af et forløb. Dette skaber den nødvendige ro til fordybelsen i at udforske og implementere nye metoder. Programmet kan bruges til at inspirere og udvikle hele personalegrupper, og det kan være en vej til at ændre den fælles pædagogiske forståelse og dermed målrette interventioner overfor det enkelte barn, unge eller udviklingshæmmede voksne.

Det kan være en god ide at foretage nogle observationer inden man går i gang med forløbet, og sætte sig nogle mål for, hvad man konkret gerne vil opnå med gennemførelsen af programmet. Afslut gerne med evalueringer og nye observationer så ny viden og erfaringer med forløbet bliver delt i personalegruppen eller med andre tætte samarbejdspartnere.