Som nævnt i forordet er det vigtigt, at man som fagperson tager ansvar for sin egen indlæringsproces med materialet, og at man får supervision eller en grundig kollegial snak om de måder, man udfordrer sig selv og de personer/forældre som man anvender programmet i forhold til: hvad man kan se, de bliver bedre til, hvor man ikke kan se, de flytter sig, eller hvor de synes at trække sig. 

Vægtningen af oplæringskurset skyldes, at man som fagperson både skal have personlig erfaring med de samspilskompetencer, der trænes i programmet, og have modtaget sparring i forhold til dem. Derudover handler træningsforløbet naturligvis også om, hvordan de følelsesmæssige og samhørighedsskabende kvaliteter, der aktiveres hos de børn, unge, udviklingshæmmede voksne og forældre, som man anvender programmet overfor, også kan aktiveres i én selv, og hvordan man kan bruge sin mentaliseringsevne til at arbejde med dem. Med andre ord skal man som fagperson udvikle og forfine sine egne samspilsfærdigheder før man kan træne andres!

På oplæringskurset kommer vi blandt andet nærmere ind på, hvordan man tilpasser programmet til en institution eller personalegruppe. For at anvende programmet overfor andre kræver det, at man kender det og forstår det i detaljer selv og selv har afprøvet aktiviteterne. Det er den eneste måde, hvorpå man kan vide, hvordan et spørgsmål eller en legeaktivitet opleves! Dette er en forudsætning for at gennemføre aktiviteterne både med børn, unge, udviklingshæmmede, forældre og evt. kolleger på en naturlig måde. Man skal ligeledes som fagperson have teorien ”under huden” for at kunne formidle den bl.a. til forældrene og evt. andre kolleger i et dagligdags sprog. Hvis man arbejder med forældregrupper skal man som træner hele tiden huske at benytte almindelige dagligdags ord og tilpasse sin brug af metaforer -  og det kræver træning! Mange deltagere på oplæringskurset har fortalt, at det kom bag på dem, hvor vigtigt det har været selv at gennemfører øvelserne, og hvor stor forskel der er på at tale om at udføre aktiviteterne, og faktisk udføre dem. Derfor er det vigtigt med et oplæringskursus, hvor det er muligt at øve sig!