Forældre på alle strenge – få musikken til at spille har sit teoretiske grundlag i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Inden for denne forståelsesramme beskrives personlighedens grundlæggende udvikling ud fra en model, der består af tre dele: en sanse- og energiregulerende del, en følende og relationel del og en tænkende del. Disse tre dele er samlet i begrebet ”den treenige hjerne”.

Ud fra denne forståelse udgør førsproglige færdigheder en central del af alle følelsesmæssige udvekslinger mellem mennesker, og al normal udvikling er afhængig af disse kompetencer. Alle mennesker oplever samhørigheden med andre mennesker gennem bevægelser, synsindtryk, sprogmelodi og følelser, og følelsesmæssig læring foregår især gennem ”musikken, der spiller” imellem os, uden at vi tænker over det. Størstedelen af menneskers læring på det personlighedsmæssige, følelsesmæssige og sociale område læres i de første leveår i samspillet med forældrene på grundlag af førsproglige kompetencer.


Den naturlige sociale læring foregår i et samspil, hvor man både som barn og voksen udvikler enhver samspilskompetence i mødet med et andet menneske, der allerede har udviklet den. Det er årsagen til, at børn har behov for forældre eller andre omsorgspersoner, påtager sig ansvaret for dem som ”karavaneførere”, der klogt, klart, tydeligt og følsomt kan anvise dem vejen. Med andre ord udvikles personlighedsmæssige og sociale kompetencer igennem det, vi gør med hinanden, og ikke det, vi siger til hinanden!