Forældre på alle strenge- få musikken til at spille er tiltænkt en gruppe på ca. 6-8 deltagere. Antallet af gruppestørrelsen kan dog variere afhængig af sammensætningen af gruppen. Indholdet i programmets tolv strenge består af en introduktionsgang, ni strenge om barnets følelsesmæssige udviklingsniveauer, én streng, der handler om, hvordan man passer på sig selv som forælder, og endelig en afsluttende streng med opsummering. Hver session varer to-tre timer, og det anbefales, at der går cirka en uge mellem de enkelte sessioner. Længden af den enkelte session og tiden imellem sessionerne kan variere og tilrettelægges derfor af trænerne inden opstart af træningsforløbet. Programmet lægger op til, at forældrene i den mellemliggende periode arbejder med en eller flere af de hjemmeopgaver, der står i forældrebogen i forbindelse med den streng, som forældrene har arbejdet med i sessionen.

Forældretræningsprogrammets indhold

1. streng - Når hjernen vokser og udvikler sig:
a) Introduktion til træningsforløbet og træningsmaterialet – fx, at materialet bygger på den nyeste forskning i børns udvikling.
b) Kort beskrivelse af dagens tema, som handler om, hvordan man bedst kan hjælpe sine børn.

2. streng - Livets rammer og rytmer:
Kort beskrivelse af dagens tema, som handler om, hvad det vil sige at skabe trygge rutiner sammen med sine børn.

3. streng - Nysgerrighed, opmærksomhed og spejling
Kort beskrivelse af dagens tema, som handler om, hvor vigtigt det er med alle de små mødeøjeblikke, man har med sit barn i hverdagen.

4. streng - Hverdagens afstemninger og fejlafstemninger
Kort beskrivelse af dagens tema, som handler om, hvad afstemninger, fejlafstemninger og genafstemning er.

5. streng - Sprog før sproget – at tale sammen uden sprog
Kort beskrivelse af dagens tema, som handler om, hvordan man kan se hinandens følelser, og hvordan man som forælder og børn reagerer på hinandens følelser.

6. streng - Barnets unikke personlighed
Kort beskrivelse af dagens tema, som handler om nogle af de mange forskellige personlighedstræk, man selv og ens børn kan have, fx de almindeligste ligheder og forskelle mellem drenge og piger.

7. streng - Ude af øje, men ikke ude af sind
Kort beskrivelse af dagens tema, som handler om, at se på, hvordan forældre er børns trygge base og trygge havn, når de begynder at udforske verden, og hvordan børn efterhånden danner et indre bilede af far og mor, som de kan tage med sig.

8. streng - Træning af forbud og påbud
Kort beskrivelse af dagens tema, som handler om, hvordan man som forælder finder den rette balance i de svære situationer, hvor man skal sætte grænser eller kræve noget af sit barn.

9. streng - Evnen til omsorg og rolleleg
Kort beskrivelse af dagens tema, som handler om omsorg for andre, selvtrøst og rollelege.

10. streng - Sprog, samarbejde og mentalisering
Kort beskrivelse af dagens tema, som handler om, at kunne mærke og forstå, hvordan andre har det med det, man gør og forstå og forklare, hvorfor man selv føler og tænker, som man gør.

11. streng - Forældres indre musik og ressourcer
Kort beskrivelse af dagens tema, som handler om hvordan ens egen barndom og levemåde påvirker ens overskud og indre ”musik”.

12. streng - Når forældre og barn danser til samme musik
Kort beskrivelse af dagens tema, som handler om at ”danse til samme musik”, et tilbageblik på alle strengene og en samtale om de steder, hvor man opdagede noget nyt.

Struktur for de enkelte sessioner
Hver session, undtagen den første og sidste session, består af seks punkter og tre moduler samt en afslutningsrunde, hvor rækkefølgen af modulerne kan tilpasses forældregruppen.
For eksempel kan der være grupper, hvor det er mere hensigtsmæssigt at starte med legeaktiviteterne og reflektere over dem for derefter at gå over til filmklippene. Det er således op til trænerens vurdering, hvilken rækkefølge der er mest hensigtsmæssig for gruppeprocessen.

Nedenstående struktur er derfor kun vejledende.

1) Start

Brug det, der sker, når forældrene ankommer. Hvis forældrene fx er opkørte eller stressede, skal de rummes.
Start eventuelt med en kop en kop kaffe og lidt at spise.

2) Velkomst
Kort beskrivelse af dagens tema, og hvad det går ud på.

3) Gennemgang af programmets spilleregler

4) Fælles kropsguidning
Hvordan det er at være inde i mig lige nu.

5) Siden sidst
En snak om, om forældrene siden sidst har opdaget noget, de ikke har tænkt over tidligere, eller har forstået noget på en ny måde i forhold til deres børn. Det kan fx være noget ved den måde, de er sammen med barnet på, eller noget ved barnets måde at være på.

6) Hvordan det er gået med hjemmeopgaven og arbejdspunktet
Gennemgang af, hvad der er gået godt, og hvad der måske har været svært.

Modul A, B og C
Disse moduler består af film og refleksion over film, aktivitet eller leg samt gennemgang af hjemmeopgave. (Rækkefølgen tilpasses til forældregruppen).

Afslutning med evaluering
Runde om, hvordan man havde det, da man ankom, hvordan man har det lige nu ved sessionens afslutning, og hvordan det er gået med at overholde spillereglerne i løbet af dagens session.

Tilpasning af den enkelte ”streng”
Ofte er det ikke muligt at træne ressourcesvage forældregrupper i alle strengene på 12 sessioner, fordi forældrene har brug for mere tid til at mestre færdighederne. Træneren bør i så fald vælge at bruge flere sessioner på netop de strenge, som forældregruppen finder vanskelige, og eventuelt bruge mere tid på, at deltagerne gennemfører de foreslåede legeaktiviteter og refleksioner og arbejder med hjemmeopgaverne over længere tid. Der er derfor under hver streng beskrevet en alternativ legeaktivitet, refleksion og hjemmeopgave, som kan anvendes, når en streng gentages over flere sessioner.

Ud over at variere de beskrevne opgaver kan træneren også tilføje eget materiale til den relevante udviklingszone med andre øvelser eller hjemmeopgaver, der udfolder det niveau, som forældregruppen arbejder på. Hvis strengen strækkes over flere sessioner kan filmen for strengen fordeles over sessionerne, så man ikke behøver at vise hele filmklippet på én gang.

Såfremt programmet vurderes at tage længere tid end 12 sessioner, skal det afklares, om man bliver ved med træningen, indtil programmet er gennemført, eller om der er afsat et bestemt antal sessioner, og man dermed afslutter der, hvor man på det tidspunkt er nået til i programmet. Det kunne fx være en gruppe forældre, der har store udfordringer i at lære at genkende deres børns følelser, og som derfor har brug for de aftalte mødegange til at lære at opfatte og afstemme sig med dem.