Hvad består Forældre på alle strenge
- få musikken til at spille af?

Træningsmaterialet, der hører til Forældre på alle strenge – få musikken til at spille, omfatter film, en trænermanual og en forældrebog. Der er tolv korte film af cirka 13-15 minutters længde, et til hvert trin, som viser et samspil mellem forældre og barn med fokus på et bestemt tema. Trænermanualen indeholder teori, sessionernes indhold og hjemmeopgaver, og bogen til forældrene indeholder en forenklet fremstilling af teorien og har plads til forældrenes egne noter.

Træningsmaterialet og -programmet følger samme rækkefølge som barnets følelsesmæssige og sociale udvikling.

Film
Et bærende element i træningsmaterialet er de korte film. I filmmaterialet præsenteres den neuroaffektive teori på en levende og forståelig måde suppleret med illustrationer og filmklip. Som fagperson kan filmene fremme forståelsen af barnets følelsesmæssige normaludvikling fra 0-4 år. I samspil med sårbare børn og unge og udviklingshæmmede voksne er det vigtigt at kende til denne udvikling for at kunne matche nærmeste følelsesmæssige udviklingszone, hvis den følelsesmæssige udvikling enten er stagneret eller der er tilbageslag i udviklingen.

Når programmet anvendes i forældretræning har filmene den fordel, at man som træner ikke behøver at fremlægge teorien for forældrene. Man skal kunne reflektere ud fra filmene med forældrene og tale med dem om deres personlige erfaringer. Hver film viser en række samspil mellem forældre og børn, som kan ses og efterfølgende diskuteres ud fra forældrenes eget perspektiv. Forældrene i filmene er helt almindelige forældre, som har stillet sig selv og deres børn til rådighed på film, og som efter instruktion har foretaget en række aktiviteter med deres børn. Alle samspillene kan således diskuteres ud fra, at ingen mennesker og samspil er perfekte, og uanset hvad man gør som forældre, kan samspillet altid drøftes. Nogle forældre synes, at teorien er meget svær, og derfor kan præsentationen af den neuroaffektive teori i filmene virke forstyrrende. Hvis det er tilfældet kan man i stedet benytte uddrag af filmene uden speak. 

Manual
Manualen beskriver forløbet streng for streng. For hver streng er der først en tekst om neuroaffektiv udviklingspsykologi, som kan bruges som forberedelse for at få en fornemmelse af, hvad der er væsentligt at få frem i strengens indhold. Manualen er opdelt således, at der er et afsnit for hver streng, som retter sig mod forældrearbejdet og et afsnit som retter sig mod fagpersoner og hvordan der kan arbejdes med målrettet intervention ud fra nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

For forældrearbejdet gælder:

Når programmet anvendes til forældretræning skal teorien ikke gennemgås med forældrene, men fungerer som baggrundsviden, som man som træner kan læne sig op ad i arbejdet med at støtte den specifikke forældregruppes læring. Derudover gennemgås trinnets program, og hvad man som træner skal foretage sig sammen med forældregruppen. Flere af emnerne fra filmene trænes gennem legeaktiviteter, som er beskrevet i manualen, med efterfølgende refleksion, som skal være med til at forøge forældrenes følelsesmæssige engagement, empati og evne til at reflektere over deres børn. 

I legeaktiviteterne er der taget hensyn til forældrenes intimitetsbarriere, sårbarhed og tilbøjelighed til at opleve sig selv som forkerte, men også her er forældre forskellige. Man skal som træner derfor have et blik for, om nogle af forældrene i gruppen oplever, at deres grænse bliver overskredet. 

Sidst i manualen beskrives den hjemmeopgave, som forældrene skal arbejde med inden næste gang, og som også er beskrevet i forældrebogen. Nogle forældre har glæde af at omformulere hjemmeopgaven, så den er fuldstændig tilpasset til deres individuelle situation og netop deres barn. Hvis programmet benyttes til gravide mødre, tager refleksioner og drøftelser udgangspunkt i mødrene selv og det fremtidige barn eller, senere i graviditeten, i nogle af oplevelserne af kontakten med det ufødte barn.

For fagpersoner som indgår i omsorgsfunktioner gælder:

Når programmet anvendes til fagpersoners træning af færdigheder til at indgå i følelsesmæssigt udviklende samspil, anvendes manualen til at blive ved med at holde den neuroaffektive udviklingsforståelse levende. Det vil sige, når et barn, ung eller udviklingshæmmet voksen agerer med en adfærd som kan synes uforståelig skal man finde den relevante streng i manualen, evt. gennemse videoklippet og få inspiration til at arbejde med barnet eller personen ud fra nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

For hver streng gennemgås trinnets program med øvelser og refleksioner i forhold til de børn, unge eller voksne man arbejder med. Flere af emnerne fra filmene trænes gennem aktiviteter, som er beskrevet i manualen med efterfølgende refleksion, som skal være med til at øge ens engagement, selvagens og mentalisering. Derudover beskrives opgaver som giver anledning refleksioner som skal støtte implementeringen af programmet og som kan støtte formidlingen til kolleger.

Forældrebog
I forældrebogen er der en kort teoretisk gennemgang af emnet for hver streng med spørgsmål, hjemmeopgaver og mulighed for selv at skrive notater. Forældrebogen er tænkt som en bog, der udleveres til alle forældre i en gruppe. Den er tænkt som deres private bog, hvor de kan indsætte fotos, lave noter og læse den neuroaffektive teori i en let forståelig version. Forældrebogen kan også anvendes, hvis man som fagperson gerne vil have en hurtig genopfriskning af teorien, hvor man kan omsætte hjemmeopgaverne til fokuspunkter i forhold til de børn eller personer, som man gerne vil støtte i deres følelsesmæssige udvikling. Når bogen anvendes som forældrebog kan forælderen fx skrive sin specifikke hjemmeopgave ned. Formålet med forældrebogen er at give forælderen en oplevelse af et personligt tilhørsforhold til sin udviklingsproces som forælder og mulighed for at notere ord eller sætninger, der opleves som vigtige og relevante. Teorien er skrevet i et dagligdags sprog, som de fleste forældre vil forstå. Nogle forældre vil opleve, at teorien er for svær, og vil derfor trække sig fra gennemgangen af teorien. I denne situation anbefales det, at træneren foreslår forældrene at springe teoriafsnittene i forældrebogen over og blot forholde sig til hjemmeopgaverne og den oplevelsesorienterede proces med efterfølgende dialog, når forældregruppen mødes.

Streaming af film og andet materiale
I løbet af oplæringskurset får man privilegeret adgang til en lukket del af hjemmesiden www.docent.dk. I forbindelse med oplæringskurset får man tildelt en personlig kode, som kan benyttes, når man skal have adgang til hjemmesiden. Herfra kan filmmaterialet streames, og der kan downloades diverse materiale, bl.a. de strukturerede interview, der anvendes til at skabe en homogen forældregruppe og undersøge forælderens mentaliseringskompetence efter forløbet.

Derudover kan man i hjemmesidens kontaktfelt skrive kommentarer til udviklerne omkring erfaringer, overvejelser, spørgsmål og forslag til nye aktiviteter osv.