Den oprindelige ide om at skabe et neuroaffektivt forældretræningsprogram kom fra familiebehandlingsverdenen, hvor to af programmets udviklere, nemlig Susan Hart og Dorte Bærentzen havde mange års erfaring. De kunne begge se ideen i at udvikle et forældretræningsprogram som både var struktureret, havde fokus på følelsesmæssig udvikling og var tilknytnings- og udviklingsbaseret. Dette skulle ses i lyset af tidens ånd, hvor familiebehandlingen var meget dialogbaseret ud fra det der rørte sig i forældrene her og nu, til socialstyrelsens beslutning om at promovere manualbaserede adfærdsregulerende forældretræningsprogrammer, som fx De Utrolige År, Parent Management Training Oregon, og det tilknytningsbaserede forældretræningsprogram Circle of Security. Såvel Dorthe Bærentzens og Susan Harts erfaring med at bruge det neuroaffektive landkort i familiebehandling, gav en lyst til at skabe et udviklingsbaseret forældretræningsprogram ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Marianne Bentzen blev koblet på programmets tilblivelse og den første drejebog til Forældre på alle strenge – få musikken til at spille begyndte at tage form i sommeren 2015. Det blev besluttet, at programmet skulle bestå af 12 trin, som blev kaldt for strenge, og hver streng skulle illustreres gennem en film på ca. 15 minutter. Da det viste sig at det ville blive alt for dyrt, at få et bureau til at stå for filmningen, blev vi enige om selv at stå for filmningen selv med enorm hjælp fra Michael Baadsgaard, som har stået for mange dages filmning og sørget for det filmiske udstyr og lavet de mange hundrede timers omfattende arbejde med klipning og redigering sammen med Susan Hart. Tegningerne i manual og film er, med gavmild tilladelse fra Hans Reitzels Forlag, genanvendt fra Marianne Bentzens bog ”Den Neuroaffektive Billedbog”, tegnet af Kim Hagen og Jakob Worre Foged. Derudover har den norske fond Psykologer i Kommunen givet et tilskud til udvikling af programmet.

I 2018 blev der afviklet flere oplæringskurser i ”Forældre på alle strenge”  i Docenten´s regi både lokalt og i Norge. Her blev det tydeligt, at materialet  rummede andre muligheder end blot at være et forældretræningsprogram. Fagpersoner som arbejder med børn, unge og udviklingshæmmede voksne har haft gavn af at anvende programmet til at få en viden om den normale følelsesmæssige udvikling for at få en dybere forståelse for, hvordan man kan arbejde med sårbare mennesker i alle aldre. Med dette for øje har Anne Larsen og Annie Jakobsen revideret manualen i efteråret 2018 og tilføjet nye aktiviteter til fagpersoner.