På alle hold er der to undervisere, som er gennemgående under hvert oplæringsforløb.

   
 

Anne Larsen

er uddannet socialpædagog, småbørnskonsulent og familieterapeut.
Hun er desuden certificeret neuroaffektiv psykoterapeut samt
Theraplay–specialist.

Anne har mange års erfaring i arbejdet med børn og familier med tilknytnings- og relationsforstyrrelser, og har i en lang årrække beskæftiget sig med familiebehandling, tidlig indsats og anbringelsesområdet. Anne har i dag selvstændig praksis, som med baggrund i neuroaffektiv udviklingspsykologi udfører familiebehandlings- opgaver, terapi med børn, Theraplay-forløb, supervision og undervisning.

   
 

Annie Jakobsen

er autoriseret psykolog. Hun er oprindelig uddannet socialpædagog og har bred erfaring indenfor almenpædagogik og behandling, primært i forhold til børn, unge og familier. Hun har i en årerække været ansat på en heldagsskole og har desuden privat praksis. Derudover har hun flere terapeutiske uddannelser bag sig og har specialiseret sig i den neuroaffektive forståelse. Hun er internationalt certificeret Theraplay-terapeut og supervisor, og underviser på Theraplay-uddannelsen.