Forældre på alle strenge – få musikken til at spille er et udviklingsbaseret program, ikke et protokol- eller manualbaseret program. Programmet er udviklet til træning af forældregrupper, men kan også anvendes til at støtte fagpersoner med omsorgsfunktioner til at udvide deres viden og færdigheder i forhold til følelsesmæssigt udviklingsstøttende samspil med særligt sårbare børn og voksne.

I mange år har fagpersoner haft fokus på dialogen mellem sig selv og barnet, den unge eller den udviklingshæmmede voksne. De har ligeledes trænet forældre i at skabe god rammesætning og sproglig dialog med deres barn. Dette program sigter i stedet mod at støtte fagpersonernes egne kompetencer i at træne de centrale ikke-sproglige kompetencer. Programmet træner evnen til at se barnets, den unges eller voksnes nærmeste udviklingszone og/eller træne forældrenes kompetencer til at støtte deres barns følelsesmæssige udvikling gennem aktiviteter, filmklip og dialog. I træningen af forældre betyder det, at fagpersonen skal udvælge forældregrupperne på nye måder, idet træningen skal tilpasses, så den ikke bevæger sig uden for den individuelle forælders følelses- og mentaliseringsparathed.